Oleh : Septian T. Arizona

CEO dan Founder Sekolah Bisnis Muslim

Ada 3 hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan umat muslim agar senantiasa menjadi umat yang penuh rahmat .

Pertama adalah menjaga Al-Qur’an . Bagi pengusaha muslim dan kaum muslimin sudah sepatutnya menjaga al-Qur’an. Karena melalui Al-Qur’an yang diwahyukan oleh Alloh Subhanahu Wata’ala kepada Rosululloh Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam, kita mampu memahami perintah ibadah dan larangan dalam menjalani kehidupan ini.

Wujud menjaga erat Al-Qur’an adalah kita senantiasa dekat dengan Al-Qur’an. Membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan, serta jangan terlewat menda’wahkan Al-Qur’an kepada kaum muslimin adalah merupakan aktifitas sehari-hari yang sudah menjadi lifestyle.

Kedua menjaga Sunnah Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam. Karena tanpa Sunnah Nabi, kita tidak akan mampu beribadah. Perintah beribadah Alloh sampaikan melalui Al-Qur’an, sedangkan tata cara pelaksanaan ibadah atau aplikasinya adalah diajarkan melalui Sunnah yang telah diteladankan oleh Rosululloh. Sebagai contoh dalam Al-Qur’an, Alloh berFirman :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

(QS. Al-Baqarah: Ayat 43)

Bagaimana mendirikan sholat, kemudian berapa rakaat, kapan waktunya, seperti apa bacaan dan tata cara yang benar, dan lainnya, kita membutuhkan Sunnah dari Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam. Oleh sebab itu yang kedua kita juga wajib menjaga sunnah.

Ketiga , setelah kita menjaga Al-Qur’an dan As-Sunnah maka kita wajib Memakmurkan Masjid! Karena di masjidlah tempat terbaik untuk dakwah , sebagai sarana tempat untuk meningkatkan taqwa dan menjadi sentral kaum muslimin untuk mempelajari segala sesuatu tentang kehidupan dunia dan akhirat sesuai  syariat yang telah diajarkan oleh Rosululloh. Sehingga Masjid menjadi pusat peradaban, menjadikan manusia berakhlakul karimah yang berperan mewujudkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin.

Marilah kita menjaga ketiganya. Agar kehidupan ini harmonis dan selaras sehingga Islam senantiasa terus ada hingga akhir zaman.

SHARE ARTIKEL !
0Shares
0Shares